Loodaccu's verkopen in de omgeving Westland

Bij Elcinco Accu’s & Metalen kunt u terecht voor het inleveren van uw loodaccu’s, u ontvangt hiervoor een goede prijs!

LET OP!

Wij nemen alléén loodaccu’s in. Deze zijn altijd te herkennen aan de letters PB die op de accu vermeldt staan (bekijk ook onze Acceptatievoorwaarden).

Wij betalen uw opbrengst contant uit of desgewenst per bank.

Heeft u grote hoeveelheden? Geen probleem! U kunt ook gebruik maken van onze gratis containerservice. Voor het verzamelen en vervoeren van loodaccu’s maken we gebruik van vloeistofdichte bakken.

Waarom oude (lood)accu’s inleveren?

Het kunststof wordt vermalen, waarna dit granulaat gebruikt wordt voor de productie van nieuwe accu-omhulsels. Het lood wordt omgesmolten en verder gezuiverd waarna het verder verwerkt kan worden in de metaalindustrie. Veel lood uit oude accu’s wordt ingezet als grondstof voor nieuwe accu’s.

Door te recyclen draagt u uw steentje bij aan het milieu én het levert u nog geld op ook!

Eigenschappen loodaccu

  • Het elektrochemische systeem bestaat slechts uit water, zwavelzuur en lood.
  • Ze kunnen een hoge stroomsterkte (elektrische stroom) leveren, bijvoorbeeld voor de startmotor  van auto’s
  • Relatief hoog vermogen per massa-eenheid
  • Gemakkelijk te recyclen