Waarom oude (lood)accu’s inleveren?

Het kunststof wordt vermalen, waarna dit granulaat gebruikt wordt voor de productie van nieuwe accu-omhulsels. Het lood wordt omgesmolten en verder gezuiverd waarna het verder verwerkt kan worden in de metaalindustrie. Veel lood uit oude accu’s wordt ingezet als grondstof voor nieuwe accu’s.

Door te recyclen draagt u uw steentje bij aan het milieu én het levert u nog geld op ook!

Eigenschappen loodaccu

  • Het elektrochemische systeem bestaat slechts uit water, zwavelzuur en lood.
  • Ze kunnen een hoge stroomsterkte (elektrische stroom) leveren, bijvoorbeeld voor de startmotor  van auto’s
  • Relatief hoog vermogen per massa-eenheid
  • Gemakkelijk te recyclen